جرم تخریب چیست؟ تخریب در لغت به معنای از بین بردن و در معنای گسترده تر یعنی ویران کردن و ایجاد آسیب و صدمه زدن به اموال عمومی و شخصی است که اصولا با ترس همراه است. بنابراین یکی از جرایم علیه اموال اشخاص می باشد آنچه مسلم است حمایت از حقوق مالی افراد در جوامع بشری یکی از ملزومات حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است و بالتبع هرجرم یا هر عملی غیر متعارف علیه این حق مالکیت عملی مذموم و از نظر قانون جرم محسوب می‌شود. احترام به حقوق مادی و معنوی افراد همچنین صیانت از این امر لازمه زندگی اجتماعی و اقتصادی است و از جمله جرائم علیه حقوق مالی افراد که بعضاً خواسته یا ناخواسته شخص متجاوز مرتکب می شود و یکی از دعاوی شایع در دادگاههای حقوقی جرم تخریب می‌باشد. اصولاً تخریب یک جرم کیفری است چرا که با سوء نیت و عمد و آگاهی از طرف متجاوز انجام می‌گیرد و بعضاً در مواردی جنبه حقوقی دارد که به تفصیل در مورد هردو جنبه شرح خواهم داد.

در جرم تخریب فرقی ندارد که مال مورد تخریب منقول باشد یا غیرمنقول ، اساساً به هر شئ یا مالی که برای مالک آن دارای ارزش باشد و از طرف شخص دیگری به عمد تخریب شود جرم واقع می گردد. عملا تخریب جزء جرائم عمدی محسوب می شود . همچنین در تخریب فرقی ندارد که کل مال تخریب شده یا بخشی از آن در هر حال ضرر جزئی نیز مورد حمایت قانون و عرف جامعه می‌باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب

هر عمل مجرمانه بر اساس قانون باید دارای عناصر سه‌گانه باشد. عدم وجود هر یک از این عناصر باعث می‌شود که جرم تکامل نیافته و فرد مجرم شناخته نشود. طبق قوانین جزایی عمل یک فرد زمانی مجرم محسوب می‌شود که دارای عنصر مادی ، قانونی و روانی (معنوی) باشد.

“عنصر قانونی” یعنی اینکه عمل یا رفتار انجام شده از نظر قانون جرم شناخته شود.

“عنصر مادی” رفتار یا عملی را که قانون جرم انگاری کرده فرد خاطی دقیقاً همان عمل را انجام دهد.

” عنصر معنوی” شخص مجرم با قصد واگاهی مرتکب آن عمل شود.

آیا شدت تخریب در میزان مجازات آن تاثیر دارد ؟

در جرم تخریب با توجه به اینکه ارزش اموال در معیارهای مختلف دارای یک سطح نمی‌باشند علی القائده میزان تخریب صرفاً در تعیین میزان جبر ضرر آن تاثیرگذار است و گرنه عمل تخریب به هر اندازه که باشد دارای یک حد از مجازات می باشد. پس اگر فردی آینه خودروی شما را به هر طریقی با قصد و سوء نیت تخریب کند همان مجازاتی را خواهد داشت که درفرض آن شخص کل خودرو را تخریب کرده است اما فقط نحوه جبران خسارت هردو عمل تخریب فرق میکند و گرنه مجازات کیفری آن یکسان اعمال خواهد شد.

آیا تخریب غیر عمد جرم محسوب می شود؟

با توجه به اینکه تخریب یک جرم عمدی محسوب می‌شود و لازمه جرم انگاری یک عمل اثبات سوء نیت و مجرمانه فرد می باشد پس در صورتی که به طور مثال شما به طور غیر ارادی یا ناآگاهانه با خودرو روبروی در حین رانندگی تصادف کرده باشید و به خودرو طرف مقابل خسارت وارد شود شما به جرم تخریب محکوم نخواهید شد چون قصد مجرمانه نداشتیه اید پس در این حالت شما صرفا از نظر مدنی و حقوقی مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهید بود. اما در فرضی که شخصی که با خودروی شما به عمد تصادف کند و قصد تخریب داشته باشد شما میتوانید هم جبران خسارت را مطالبه کنید و هم نسبت به عنوان تخریب شکایت کیفری نمایید.

ادله اثبات جرم تخریب

چون جرم تخریب یک جرم آنی و غیرمنتظره می باشد و معمولاً دلایل اثبات آن هم می‌تواند متعدد باشد از جمله
۱- شهادت شهود.
۲- اقرار خود متهم در مراجع قضایی نیز که دلیل اثبات جرم میباشد.
۳- و یا اینکه علم قاضی می‌تواند به کمک گزارش مراجع انتظامی، تحقیقات محلی، فیلم دوربین، مداربسته و سایر موارد باشد.

توصیه می‌شود برای حفظ ادله و مستندات خود در اسرع وقت با مراجع انتظامی جهت تهیه و ثبت واقعه گزارش داده شود.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب؟‌

طبق قانون مجازات اسلامی هر جایی که جرم واقع گردیده دادسرا و دادگاه همان محل جرم صالح به رسیدگی می باشد به طور مثال اگر شخصی که ساکن تهران است برای مسافرت به شمال کشور رفته باشد و در اثر نزاع و درگیری خودروی شخصی وی در مازندران تخریب شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی به این جرم دادگاه مازندران خواهد بود نه شهر تهران.

موضوع جرم تخریب

هر مالی که قابلیت تخریب را داشته باشد و مجرم با عمل خود آن را تخریب کند هرچند جزئی باشد جرم تخریب به وقوع می‌پیوندد زیرا مال ممکن است منقول مثل خودروی شما یا غیر منقول مثل ساختمان و یا باغ کشاورزی باشد وممکن است مال جزء اموال شخصی باشد یا جزء اموال دولتی و ملی. بنابراین تفاوتی ندارد که تخریب از کدام نوع باشد.

آیا عدم انجام کار (وظیفه) موجب تحقق جرم تخریب است؟

طبق قانون جرم تخریب عمدی و از اعمالی است که باید به صورت فعل مثبت یعنی عملی انجام شده باشد به طور مثال اگر شما خودروی خود را به شخصی به عنوان امانت بدهید و خودروی شما در محلی باشد که در حال آتش‌سوزی است و امین خودرو شما را جابجا نکند و خودرو تلف شود جرم تخریب صورت نگرفته است و از آنجایی که انجام دادن یک کار و عمل جزء تخریب است خودداری از یک عمل و رفتار امین در زمره جرم دیگری قرار می گیرد نه به عنوان جرم تخریب.

تخریب اموال دولتی و عمومی و مجازات آن

تخریب اموال عمومی با توجه به جنبه عمومی اموال جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد و قانونگذار مجازات سخت تری را برای مجرم در نظر گرفته است به طور مثال قانونگذار در ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده که هر نوع تخریب اموال دولتی که توسط سه نفر یا بیشتر انجام گیرد در صورتی که این افراد محارب شناخته نشوند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و یا در ماده دیگری در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هرکس به افراد عادی تعرض کند و باعث اخلال در نظم و آسایش عمومی می‌شود به حبس از ۱۵ روز تا ۶ماه( با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ ) محکوم خواهد شد.

تخریب اموال خصوصی و مجازات آنجرم تخریب در قانون مجازات جدیدبه طور کلی اموال افراد از نظر قانون جهت تامین نظم اجتماعی و اقتصادی مورد حمایت می باشد و جان، مال، حقوق، مسکن اشخاص، حیثیت و آبروی اشخاص تحت حمایت اصل ۲۲قانون اساسی ایران می‌باشد و در این راستا قانونگذار در ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به اموال خصوصی نیز تخریب را جرم انگاری کرده است و طبق این مواد قانونی هر کس به عمد اموال متعلق به دیگری را تخریب کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. اما باید در نظر داشت که با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ جرم تخریب اموال خصوصی جزء جرایم “قابل گذشت” شده و از جمله جرایم عمومی حذف شده است. و بالتبع مجازات ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا سه سال به سه ماه تا یک سال و نیم کمتر و تقلیل یافته است.همچنین لازم به ذکر است وقتی جرمی قابل گذشت باشد شاکی از زمان وقوع جرم یا اطلاع از وقوع جرم فقط یک سال وقت دارد طرح شکایت کیفری دارد و اگر بعد از یکسال اقدام کند شکایت کیفری وی رد خواهد شد و قابل رسیدگی نمی باشد.

تخریب توسط اطفال یا دیوانه(مجنون)

اگر تخریب توسط طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده و یا دیوانه انجام گیرد در اینجا لازم است بدانید که نمی‌توان علیه این اشخاص شکایت کیفری مطرح کنیم چرا که طبق قانون صغیر یا دیوانه فاقد مسئولیت کیفری میباشد و در این حالت می توانید جهت جبران خسارت وارده همزمان از طفل و سرپرست او یا سرپرست شخص دیوانه در دادگاه حقوقی طرح دعوای مطالبه خسارت را کنید که دادگاه با تعیین کارشناس و طبق نظریه وی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

وکیل برای جرم تخریب

نحوه طرح شکایت کیفری جرم تخریب

اولین گام باید شکواییه ای مبنی بر جرم تخریب توسط شاکی علیه مرتکب تنظیم شود و به دادسرا تقدیم گردد و بعد از آن دادسرا بعد از انجام تحقیقات مورد نیاز پرونده را برای رسیدگی های بعدی به دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌کند.

شما هم وطنان عزیز میتوانید در صورت تمایل برای مشاوره و تنظیم دادخواست و سپردن پرونده و وکالت خود به وکیل با شماره های درج شده برای گرفتن وقت مشاوره تماس حاصل نمایید.