تعریف تهدید

در قانون تعریف اختصاصی از تهدید صورت نگرفته است و صرفاً با تدوین مواد قانونی و ذکر موارد حصری اکتفا گردیده است.
درواقع تهدید عبارت است از ایجاد خوف و وحشت در طرف مقابل به انجام کاری یا انجام ندادن کاری به وسیله گفتار یا رفتار به طرق نامشروع و نامتعارف که وقوع آن کار یا حالت برای تهدید شونده نامطلوب و آزاردهنده باشد. به عبارتی این حالت می تواند ضرر مادی یا ضرر معنوی بالقوه به همراه داشته باشد.

بررسی مجازات تهدید

تهدید یکی از عناوین مجرمانه است که بسیاری از پرونده‌های کیفری مربوط به شکواییه تهدید می باشد. ماهیتا تهدید یک جرم علیه نفس و جنبه معنوی افراد می باشد و با توجه به نیاز مبرم افراد به ارتباط در نتیجه با بروز مشکلات رفتاری تهدید مقدمه سایر جرایم می‌گردد و به عنوان اولین شکل رفتار خصمانه طرفین توسل به تهدید و ارعاب طرف مقابل می‌باشد.
برای تحقق جرم تهدید و مجازات تهدید لازم است که شرایط خاص مجرم و تهدید شونده و نوع تهدید و زمان و مکان تهدید و همچنین اثر تهدید نسبت به شخص توجه شود. چرا که نقص هر یک از موارد ذکر شده می تواند عمل شخص را از حالت کیفری خارج نماید.

عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید

برای که عملی جرم محسوب شود باید دارای سه شرط اصلی و قانونی باشد.

۱- عنصر قانونی: هر عملی باید طبق قانون جرم‌انگاری شده باشد چرا که اصل بر مباح بودن عمل است با توجه به ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ تهدید جرم‌انگاری شده است.
۲- عنصر مادی: تهدید از جمله جرایمی محسوب می‌شود که حتما باید با وقوع فعل مثبت انجام گیرد. افعالی مثل تهدید نفسی نوشتاری یا حتی تهدید به وسیله اشاره یا نشان دادن وسایل مثل اسلحه را شامل می‌شود.

تعریف تهدید

در قانون تعریف اختصاصی از تهدید صورت نگرفته است و صرفاً با تدوین مواد قانونی و ذکر موارد حصری اکتفا گردیده است.
درواقع تهدید عبارت است از ایجاد خوف و وحشت در طرف مقابل به انجام کاری یا انجام ندادن کاری به وسیله گفتار یا رفتار به طرق نامشروع و نامتعارف که وقوع آن کار یا حالت برای تهدید شونده نامطلوب و آزاردهنده باشد. به عبارتی این حالت می تواند ضرر مادی یا ضرر معنوی بالقوه به همراه داشته باشد.

بررسی مجازات تهدید

تهدید یکی از عناوین مجرمانه است که بسیاری از پرونده‌های کیفری مربوط به شکواییه تهدید می باشد. ماهیتا تهدید یک جرم علیه نفس و جنبه معنوی افراد می باشد و با توجه به نیاز مبرم افراد به ارتباط در نتیجه با بروز مشکلات رفتاری تهدید مقدمه سایر جرایم می‌گردد و به عنوان اولین شکل رفتار خصمانه طرفین توسل به تهدید و ارعاب طرف مقابل می‌باشد.
برای تحقق جرم تهدید و مجازات تهدید لازم است که شرایط خاص مجرم و تهدید شونده و نوع تهدید و زمان و مکان تهدید و همچنین اثر تهدید نسبت به شخص توجه شود. چرا که نقص هر یک از موارد ذکر شده می تواند عمل شخص را از حالت کیفری خارج نماید.

عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید

برای که عملی جرم محسوب شود باید دارای سه شرط اصلی و قانونی باشد.

۱- عنصر قانونی: هر عملی باید طبق قانون جرم‌انگاری شده باشد چرا که اصل بر مباح بودن عمل است با توجه به ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ تهدید جرم‌انگاری شده است.
۲- عنصر مادی: تهدید از جمله جرایمی محسوب می‌شود که حتما باید با وقوع فعل مثبت انجام گیرد. افعالی مثل تهدید نفسی نوشتاری یا حتی تهدید به وسیله اشاره یا نشان دادن وسایل مثل اسلحه را شامل می‌شود.

عنصر معنوی یا ارادی: هر عملی که به عنوان جرم در قانون تلقی می شود مجرم نیز باید آن عمل را به قصد سوء نیت و آگاهانه انجام دهد در بعضی مواقع مجرم بدون اطلاع از معنی یک لفظ، اقدام به باز گو کردن آن می کند و این در حالیست که نه قصد تهدید دارد نه قصد ترساندن طرف مقابل را.

عنصر معنوی یا ارادی: هر عملی که به عنوان جرم در قانون تلقی می شود مجرم نیز باید آن عمل را به قصد سوء نیت و آگاهانه انجام دهد در بعضی مواقع مجرم بدون اطلاع از معنی یک لفظ، اقدام به باز گو کردن آن می کند و این در حالیست که نه قصد تهدید دارد نه قصد ترساندن طرف مقابل را.

انواع تهدید کدامند؟

تهدید به سه نوع ۱- ضرر نفسی ۲- ضرر مالی ۳- ضررشرفی تقسیم می‌شود.

  1. ضرر نفسی: ایجاد هرگونه رعب وحشت و ترس در فرد مخاطب از نظر ترس جان یا ترس سلامت بدنی و ترس از ایراد صدمه جسمی را تهدید به ضرر نفسی می نامند.
  2. ضرر شرفی: هرگونه عملی که جایگاه و شان و شخصیت فرد مخاطب را به مخاطره بیندازد مثل اینکه تهدید به افشای مشکلات مالی و یا اخلاقی خود و یا نزدیکانش را ضرر شرفی می گویند.
  3. ضرر مالی: ضرری که به اموال و منافع شخصی مربوط می‌شود مثل این که شخص تهدید کند که اموال مخاطب را تخریب یا نابود خواهد کرد.
  4. افشای اسرار : هر موضوعی که برای فرد دارای اهمیت باشد و پنهان ماندن آن موضوع برای فرد مهم و افشای آن به ضرر حیثیتی ویا مالی منجر شود و فرد تهدید به افشای آن کند جرم محسوب می‌شود.

شرایط تحقق جرم تهدید چیست؟

تهدید از جمله جرایمی است که تحقق آن نیاز به منجر شدن به نتایج خاص نمی باشد و به صرف تهدید شخص جرم به وقوع می‌پیوندند چه این تهدید همراه با خواسته هایی باشد چه نباشد البته دراین که تهدید از طرف چه کسی است و تهدید شوند چه موقعیتی دارد باید مدنظر قرار داده شود. به طور مثال اگر یک دختر ۵ ساله یک فرد بالغ را تهدید به قتل نماید با توجه به اینکه تهدید کننده توان چنین عملی را ندارد و در عالم واقع غیر ممکن می باشد چنین عملی جرم محسوب نمی‌شود. شرط دیگر تهدید این است که عمل تهدید باید غیر مشروع و غیر قانونی باشد به طور مثال اگر شخصی شما را تهدید به افشای ضرر مالی به طور غیرقانونی کند تهدید جرم محسوب می‌شود ولی اگر شما فردی را تهدید به شکایت حقوقی به عنوان بازپس‌گیری حقوق مالی خود کنید جرم تهدید محسوب نمی‌شود.

ادله اثبات جرم تهدید

تهدید اگر به صورت شفاهی و بحث و گفت و گوی و جدل اتفاق بیفتد یکی از دلایل کاربردی برای اثبات تهدید (شهادت شهود) کفایت می‌کند و یا اینکه مجرم در حضور قاضی تحقیق دادسرا یا دادگاه (اقرار به جرم ) کند و در نهایت (علم قاضی) نیز که از طریق دلایل مختلف از جمله تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری، فیلم دوربین، و… غیره باشد می توان از دلایل اثبات جرم تهدید محسوب گردد.

لازم به ذکر است تهدید ممکن است به شکل مکتوب باشد اگر تهدید به صورت کتبی از طریق پیامک یا ایمیل یا نامه صورت بگیرد اثبات از طریق بررسی فنی کارشناسی به راحتی ممکن می باشد و دیگر نیاز به سایر دلایل مثل شهادت شهود یا قرار نمی باشد.
لازم به ذکر است که تهدید باید صریح باشد و منتج به ترس گردد به طور مثال تهدید بر اینکه اگر ماه محرم نبود تو را می کشتم جرم تهدید تحقق پیدا نمی‌کند.

مضافا این که تهدید باید به سمع تهدید شونده برسد چون اگر کسی در غیبت تهدید شود و او از تهدید با خبر نباشد عمل جرمی به وقوع نپیوسته است.

انواع تهدید

۱- تهدید به قتل یا ضرر دیگری: طبق ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ مجازات حبس آن به جزای نقدی تقلیل یافته است.

۲- اخذ نوشته یا سند : بر اساس ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات هرکس با قهر و اجرا تهدید دیگری را ملزم به دادن سند و نوشتن سند نماید با توجه به اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به مجازات جزای نقدی محکوم میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی جرم تهدید

طبق قانون اصولاً هر جایی که جرم اتفاق بیفتد دادگاه محل وقوع آن صالح به رسیدگی می باشد به طور مثال اگر فردی در شهری غیر از محل سکونتش شخص دیگری را تهدید کند در همان شهر دادسرا و دادگاه رسیدگی و محکوم می‌شود و اما در موردی که اگر شخصی با پیامک طرف مقابل را تهدید کند دادگاه محلی که شخص پیامک تهدید را دریافت کرده دادگاه صالح به رسیدگی است نه دادگاه محل ارسال پیامک.