با توجه به قانون و شرع طلاق از سمت زوجه به دلیل اینکه حق طلاق با مرد است کمی دشوار و مشروط به مواردی است که قانون مشخص کرده است . بنابراین هنگامی که زن اقدام به درخواست طلاق می کند و مرد مخالف آن باشد فرایند رسیدگی نسبت به درخواست طلاق از طرف مرد طولانی تر و پیچیده است و چه بسا که اگر طلاق از طرف وکیل مجرب مطرح نشود امکان موفقیت زوجه به مراتب کمتر می باشد.
هر چند که در قانون با توجه به وجود حق طلاق برای مرد نیز موانعی از این جهت که موجب تضییع حقوق زن نشود در نظر گرفته شده است از جمله این که مرد باید در تشریفات قانونی از جمله مراجعه به دادگاه و مراجعه به داوری را انجام دهد.
قانونگذار در مواردی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از این حق شرایطی را برای زن در نظر گرفته که در صورت وجود آن شرایط زن بتواند از طرق قانونی خود را از شرایط نامطلوب و عسر و حرج زندگی برهاند.

1. در چه شرایطی زن میتواند طلاق بگیرد؟

 • سخت ترین راهکار داشتن حق طلاق از همسر می باشد.
 • اثبات یکی از شروط ۱۲ گانه عقد
 • اثبات یکی از موانع عسر و حرج

با این وصف این نکته حائز اهمیت این است که جهت استفاده از شروط ۱۲ گانه برای داشتن حق طلاق، امضا این شروط حین عقد بسیار ضروری می باشد.

2. شرایط طلاق از طرف زن

 1. شروط مندرج در عقدنامه که توسط زوجین امضا می شود و در صورت تحقق هر یک از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن وکیل در طلاق خواهد بود که به طور خلاصه بیان می گردد.
 2. عدم پرداخت نفقه و سایر حقوق ظرف شش ماه و اثبات آن (اثبات این بند در صورتی که اجبار مرد ممکن نباشد.)
 3. سوء رفتار و یا سوء معاشرت مرد به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل شود.
 4. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به حدی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 5. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً جایز نباشد.
 6. اشتغال مرد به شغلی که به شأن و آبروی زن لطمه وارد کند و این موضوع مورد تایید دادگاه قرار بگیرد.
 7. محکومیت قطعی مرد به مجازات مجموعاً ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عدم پرداخت آن منجر به بازداشت به ۵ سال حبس شود و حکم مجازات در در حال اجرا باشد.
 8. اعتیاد مرد به حدی که به اساس زندگی لطمه بزند و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.
 9. ترک زندگی توسط مرد و یا شش ماه متوالی غیبت بدون دلیل موجه که در این صورت زن با مراجعه به دادگاه و اثبات آن میتواند حکم طلاق را بگیرد.
 10. محکومیت قطعی در اثر انجام جرم سرقت و اجرای هرگونه مجازات حدی مثل تبعید حدی یا تعزیری مانند مجازات زندان در اثر نزاع و درگیری خیابانی که این امور مغایر با شأن زن باشد.
 11. عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی مرد که باعث می شود بعد از گذشت پنج سال از ازدواج زوجین بچه دار نشوند.
 12. مفقودالاثر شدن مرد که بعد از شش ماه از مراجعه به دادگاه هنوز یافت نشده است.
 13. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر یا اینکه مرد دارای دو زن بوده ولی به تشخیص دادگاه نتواند عدالت را بین آنها رعایت کند.

3. قانون جدید طلاق از طرف زن

از آن جایی که طلاق از طرف زن مشکل تر و در موارد بسیار متعددی با پیچیدگی هایی روبه روست بهتر است که قبل از هرگونه اقدام با مشاوره با وکیل آگاهی لازم در رابطه با قانون جدید طلاق از طرف زن را بدست بیارید و بعد اقدام کنید. طبق قانون زنی که بخواهد از همسر خود جدا شود باید دلایل مشخص و قابل قبولی به دادگاه ارائه کند در این صورت با مخالفت مرد روبه‌رو می‌شود و بدون توافق او نمی تواند اقدام کند . یعنی اگر زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد او باید مطابق قانون، اسناد و مدارک و ادله کافی برای تقصیر مرد به دادگاه ارائه کند و به دادگاه ثابت نماید که ادامه زندگی برایش سخت و غیرقابل تحمل شده است.

در قانون جدید ایران طلاق از فقه امامیه گرفته شده و اولین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید بعد از آن طبق تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ اختیارات مرد محدود تر شد. بر اساس این قانون به دادگاه ها اختیار داده شد که تنها در مواقع و مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کنند.

بعد از آن در سال ۱۳۵۳ با تصویب این قانون در آن سال اختیار مطلق مرد به طلاق دادن زن برداشته شد و هر یک از زوجین می‌توانست با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق خود را مطرح کند. اما در سال ۸۱ که آخرین قانون مصوب در رابطه با طلاق کشور ایران است طبق اصلاحیه ای که در آن صورت گرفت و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بنابراین شد که مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را مطرح کند امروزه بنابر قانون طلاق از طرف زن، مراحل طلاق به این صورت است که اگر زوج بخواهد طلاق بگیرد می تواند به حکم قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر اسم پرداخت نفقه یعنی عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به پرداخت نفقه به دادگاه مراجعه کند و الزام مرد به طلاق را از حاکم دادگاه درخواست کند همچنین می تواند به موجب ماده ۱۱۳۰ در صورت عسر و حرج زن و اثبات آن در دادگاه از دادگاه حکم طلاق را بخواهد. در حالت سوم به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه شخص چهار سال تمام در زندگی حضور نداشته باشند و به اصطلاح حقوقی غایب مفقودالاثر باشد زن میتواند با استناد به این ماده قانون درخواست طلاق خود را از محکمه درخواست کند در این صورت محکمه با درج نوبت آگهی به فاصله یک ماه در روزنامه های کثیرالانتشار عنوان می کند چنانچه بعد از یکسال از تاریخ اولین آگهی همچنان مرد غایب بود بود حکم موت فرضی او داده شود و حکم طلاق صادر گردد.

4. ثبت طلاق از طرف زن و مراحل آن

برای ثبت درخواست طلاق از طرف زن باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند در ابتدای کار درخواست مطرح شده از سوی زن در این دفاتر قضایی به ثبت می رسد. زوجه میتواند در دادگاه خانواده شهری که ساکن است درخواست خود را مطرح کند و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر. بعد از آن جلسات مشاوره بهزیستی زوجین برگزار خواهد شد که در آن زوجین را به سازش دعوت می‌نمایند که این مورد اگر با ما انجام شود منتفی است . مرحله بعدی رسیدگی به پرونده طبق نظر قاضی دادگاه که اگر با مخالفت قاضی روبرو شود پرونده برای طی مراحل بعدی به دادگاه تجدید نظر و باز هم در صورت مخالفت مرد به دیوان عالی فرستاده خواهد شد . در کل پیچیدگی که پرونده طلاق از ناحیه زن و مدت زمان طولانی که دارد نیازمند صبر و مشاوره وکیل می‌باشد.

زمانی که زوجه خواستار طلاق باشد باید فرم دادخواست طلاق از طرف زن را تکمیل کند و به دادگاه یا دفتر خدمات قضایی تحویل دهد این فرم با عناوین مختلفی همراه است یا بر اساس عسر و حرج زن هست یا بر اساس شروط ۱۲ گانه یا بر حسب حق طلاق زن و یا غیبت مرد به مدت طولانی .
همانطور که گفته شد زن میتواند درخواست طلاق بدهد اما برای این کار نیاز به داشتن دلیل یا دلایلی دارد که بتواند آنها را نزد قاضی دادگاه خانواده رسیدگی کننده به پرونده به اثبات برساند . بنابراین از جمله شرایط مورد قبول دادگاه که شرایط سختی هم به حساب می آید اثبات عسر و حرج به معنای فشار و سختی که ادامه زندگی برای زن را غیر ممکن کرده است. در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به عسر و حرج اشاره شده که مصادیق مختلفی دارد که با اثبات آن از سوی زن با توجه به نظر قاضی رسیدگی کننده می تواند دلیل محکمه پسندی برای درخواست طلاق از سوی زن باشد.
همینطور غیبت شوهر به مدت چهار سال متوالی طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که زن می‌تواند در این شرایط با رعایت کامل این ماده درخواست طلاق خود را مطرح کند.

اما به طور کلی به عنوان وکیل که سالها در امور خانواده تجربه زیاد و مورد های بسیاری را داشتیم توصیه ما این است که طلاق یکطرفه از سوی زن به تنهایی و بدون حضور وکیل آغاز نشود چون مراحل این نوع طلاق و شرایط خاص زن بسیار در روال پرونده تاثیرگذار است و ممکن است زوجه با صرف وقت و هزینه و به تبع آن مشکلات روحی و فشاری که با آن مواجه است در این پرونده با عدم رای قاضی و رد شدن درخواست خود مواجه شود پس قبل از هر گونه اقدام با یک وکیل مشورت کنید تا اطلاعات لازم در رابطه با رویه دادگاه، حقوق زن، مراحل بررسی پرونده در دادگاه بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور آشنایی پیدا کنید.

5. درخواست طلاق از طرف زن باردار

درخواست طلاق از طرف زن باردار تفاوتی با زن غیر باردار ندارد و هردو می بایست دلایل قانع کننده داشته باشند و دلایل خود را اثبات کنند و درخواست طلاق از طرف زن باردار هیچ گونه منع قانونی و شرعی در بر ندارد و فقط تفاوت در عده می باشد و در دیگر موارد باید همان کارهایی را بکند که زن غیر باردار انجام می دهد و در این موارد تفاوتی میان زن باردار و غیر باردار نمی باشد و اگر هم طلاق زن باردار به صورت توافقی انجام شود می بایست راجع به ملاقات و حضانت فرزند و دیگر مسائل نیز توافق صورت گیرد.

6. درخواست طلاق از طرف زن به دلیل خیانت

زمانی که زن درخواست طلاق می دهد باید عسر و حرج شوهر را ثابت کند حال سوال این جاست که درخواست طلاق از طرف زن به دلیل خیانت از موارد عسر و حرج می باشد یا خیر؟ اگر دلیل خیانت مرد رابطه ی نامشروع باشد و زن بتواند آن را اثبات کند می تواند از موارد عسر و حرج باشد و درخواست طلاق از طرف زن به دلیل خیانت می تواند به صدور حکم طلاق از سوی دادگاه منجر شود. اما باید این نکته ی مهم را دانست که دادگاه خانواده به موضوع رابطه ی نامشروع رسیدگی نمی کند و این موضوع باید در دادگاه اثبات و مورد حکم واقع شود و حکم آن به دادگاه خانواده تحویل داده شود و استناد به عکس ، پیام و دیگر اسناد در دادگاه خانواده برای اثبات رابطه ی نامشروع مفید نخواهد بود و در دادگاه دیگر باید رسیدگی و اثبات شود. پس خیانت می تواند از موارد عسر و حرج باشد.

7. برخی از دلایل طلاق گرفتن زن از شوهر خود

 • داشتن اعتیاد شوهر
 • ازدواج مجدد بدون اجازه گرفتن مرد
 • عدم پرداخت خرجی توسط مرد
 • ترک کرد زندگی توسط زوجه
 • عدم برقرار کردن رابطه با زوجه
 • عدم تهیه مسکن برای زندگی
 • خیانت کردن مرد در دوران زندگی
 • محکوم شدن به زندان برای 5 سال

8. دادخواست طلاق از طرف زن بدون دلیل

بدون مطرح کردن دلیل محکمه پسند طلاق بدون دلیل به حساب می آید و زن مجاز  به طلاق نمی شود. مگر با اثبات دلایل درست و مورد قبول دادگاه . در واقع زن با اثبات عسر و حرج در زندگی و یا با اثبات یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد در صورت امضای شوهر و داشتن حق طلاق مجاز به جدایی است. زیرا از آنجایی که طلاق در کشور ما به درخواست مرد و با اراده او بدون هیچ دلیلی امکان پذیر است البته در ازای پرداخت تمامی حقوق مالی زن، لذا زن برای اقدام به جدایی باید برای دادگاه دلیل بیاورد و قاضی دادگاه بداند که چرا زن خواستار ادامه زندگی مشترک نمی باشد. و گرنه طلاق بدون دلیل و صرفا به خاطر مسائل پیش پا افتاده و یا حتی عدم وجود احساس مشترک و علاقه امکان ندارد و زنی که دلیل محکمه پسندی برای دادگاه ارائه نکند درخواستش رد خواهد شد. پس در صورت اثبات مصادیق عسر وحرج است که دادگاه روند رسیدگی را آغاز می کند. بدین صورت با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سپردن صفر تا صد کار به وکیل دادخواست طلاق تنظیم و ثبت می شود و به دادگاه خانواده ارسال می گردد که اولین مرحله در دادگاه بدوی است . در صورت اعتراض پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و اگر باز هم بعد از صدور رای تجدیدنظر اعتراضی صورت بکیرد پرونده این بار برای اعتراض که فرجام خواهی نام دارد به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. به همین دلیل روند رسیدگی به طلاق از جانب زن طولانی تر خواهد بود. مگر اینکه اعتراضی از جانب مرد صورت نگیرد .

9. مراحل طلاق از طرف زن

 1. مراجعه به وکیل دادگستری مجرب
 2.  ثبت دادخواست طلاق در دفتر خدمات قضایی
 3. جلسات مشاوره بهزیستی
 4.  پس از ثبت دادخواست پرونده به دادگاه محل سکونت زن ارجاع می شود
 5. تعیین تاریخ حضور زوجین در شعبه دادگاه مربوطه در جلسه دادگاه مشخص (جلسه بدوی)
 6.  جلسه دادگاه بعد از حضور طرفین و استماع دفاعیات زوجین مبادرت به صدور رای می نماید.
 7. در صورت اعتراض جلسه تجدیدنظر و در صورت اعتراض مجدد پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
 8.  در نهایت مرحله سوم در صورت قطعی شدن رای  زوجه می‌تواند به دفترخانه مراجعه و خود را مطلقه نماید.

10. مدارک لازم درخواست طلاق از طرف زن

زنی که می خواهد درخواست طلاق بدهد باید از مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن آگاهی داشته باشد این مدارک شامل:

 1. شناسنامه
 2. کارت ملی
 3. عقدنامه : باید اصل آن باشد و اگر اصل آن در دسترس نباشد رونوشت عقدنامه می بایست دریافت شود و تحویل داد.
 4. نتیجه ی آزمایش مبنی بر این که زن باردار نمی باشد.
 5. هر مدرک دیگری که می تواند در روند پرونده موثر واقع شود.

موارد گفته شده مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن می باشد.

11. طلاق غیابی از طرف زن

طبق قانون در صورتی که زوجه به طور متوالی بدون عذر موجه شش سال غیبت داشته باشد زوجه میتواند درخواست ثبت طلاق و اثبات غیبت بدون عذر موجه همسر خود را در دادگاه ثابت و موفق به اخذ رأی غیابی شود. برخلاف تصور عمومی با اخذ طلاق غیابی هیچ یک از حقوق زن از جمله مهریه و اجرت المثل زن از بین نمی‌رود و دادگاه موظف به تعیین تکلیف راجع به حقوق مالی زن در رای طلاق می باشد. البته زوج میتواند بعد از آگاهی از رأی صادره در قالب واخواهی به حکم غیابی اعتراض کند که این امر می‌تواند تا قطعی شدن مجدد رأی یک سال زمان ببرد.

12. برگ دادخواست طلاق از طرف زن

هنگامی که زوجه درخواست طلاق می کند باید فرم مربوط به آن را پر کرده و تحویل دادگاه خانواده و خدمات قضایی بدهد همانطور که گفتیم در مطالب پیشین این فرم ها عناوین مختلفی دارند. مانند عسروحرج، وکالت در طلاق،  شروط۱۲ گانه ضمن عقد، غیبت و مفقودالاثر شدن مرد که بر حسب هر یک برگه دادخواست متفاوت است . دادگاه بعد از بررسی اگر مشخصات و دلایل داخل برگه دادخواست را به جا و به حق تشخیص دهد حکم طلاق را صادر می‌کند. این فرم ها و برگه ها به صورت آماده در دفاتر خدمات قضایی وجود دارد که بایستی آنها را تکمیل کنند و تحویل دفتر خدمات قضایی بدهد.

12. طولانی شدن مراحل طلاق از طرف زن

دغدغه‌ ای که خیلی از خانم ها با آن مواجه اند اینکه چقدر طول میکشد مراحل طلاقشان سپری شود. طولانی شدن یا نشدن مراحل طلاق از طرف زن به روند و رسیدگی دادگاه و میزان اثربخشی دلایلی که زن ارائه می‌دهد دارد. همینطور اگر مرد همکاری لازم را نکند و در دادگاه و جلسات آن ورود پیدا نکند این امر هم در روند رسیدگی تاثیرگذار خواهد بود به طور کلی دلایلی که زن به واسطه آن درخواست طلاق خود را مطرح می‌کند هر یک از آنها می تواند بسته به رسیدگی آنها روند دادرسی را طولانی کند.

13. حقوق زن در طلاق از طرف زن

در رابطه با حقوق مالی زن مثل مثل نفقه و میزان و چگونگی دریافت آن مواردی وجود دارد اینکه زن در صورتی استحقاق دریافت نفقه را دارد که از شوهر خود تمکین کند و اگر بدون دلیل و عذر موجه ای از تمکین خودداری کند مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نخواهد بود. همچنین در رابطه با مهریه هم چنانچه بر اساس قانون تا زمانی که زن مهریه اش را به طور کامل دریافت نکرده می تواند از شوهر خود تمکین نکند.

در رابطه با حضانت فرزندان هرگاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا ۷ سالکی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط می شود. فقط در صورتی این حق حضانت با وجود ازدواج مجدد ساقط نمی شود که پدر فوت کرده باشد. در رابطه با میزان نفقه پرداختی به فرزندان هم بر اساس ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی نفقه فرزندان که اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و مواردی از این قبیل می باشد در صورتی‌ که پدر بچه ها از پرداخت نفقه آن ها خودداری کند آن هم با وجود استطاعت مالی طبق قانون بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات با شخص والد برخورد قانونی خواهد شد‌ .
در رابطه با اینکه تا چه مدت زمانی تکلیف نفقه بر دوش پدر خانواده است در ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده در ۳ بند بیان شده  که فرزند دختر تا زمانی که شغل و درآمد نداشته باشد و مجرد باشد و یا مشغول به تحصیل باشد بعد از ۲۰ سالگی هم مشمول دریافت نفقه می باشد.  پس به طور کل بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر در صورت توانایی مالی از نفقه فرزند با فرزندان خود خودداری کند دادگاه اورا به ۳ ماه و یک الی ۵ ماه حبس مجازات محکوم می نماید.

 1. به طور کل شرایط و مواردی هم که زن از دریافت نفقه محروم می شود عبارتند از:
 2.  عقد موقت با صیغه که زن در آن مستحق دریافت نفقه نیست مگر با توافق خود زوجین مبنی بر پرداخت آن
 3.  اگر زن نافرمانی کند و به اصطلاح ناشزه باشد و طلاق در این حالت واقع گردد زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد.
 4.  ترک زندگی و منزل مشترک از دیگر عوامل عدم دریافت نفقه است.
 5.  اگر طلاق زمانی صورت بگیرد که زن باکره باشد و یا در بعضی زنان زن یائسه باشد طلاق به صورت خلع و مبارات صورت بگیرد و یا اینکه نکاح بین آنها به دلایلی فسخ شود زن مستحق دریافت نفقه نیست.
 6.  مورد بعدی در صورت فوت شوهر است که در این صورت بحث دریافت نفقه منتفی خواهد شد.

در رابطه با تقسیم اموال طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین ضمن عقد می توانند شروط متفاوتی را که خلاف قانون باشد درج کنند اما به طور کل آنچه که در سند چاپی ازدواج آمده این است چنانچه طلاق به درخواست زن و ناشی از تخلف وظایف زن و سوء اخلاق و ناسازگاری او نباشد در این صورت مرد موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در طول زندگی مشترک بدست آمده به صورت بلاعزل به زن انتقال دهد. پس اگر شوهر این شرط ضمن عقد را امضاء کرده باشد موظف است تا نصف دارایی خود را به زن بدهد اما دقت کنید که این موضوع فقط در طلاق از جانب مرد امکان دارد و در طلاق توافقی و طلاق از سوی زن این موضوع تقسیم اموال موضوعیت ندارد.

14. مهریه در طلاق از طرف زن

با توجه به اینکه مهریه حق مالی است و مشروط نمی باشد و به محض وقوع عقد زن مالک مهر می شود فرقی نمی کند که درخواست طلاق از طرف کدام یک از زوجین باشد و زوج موظف است در هر حال مهریه را پرداخت نماید و حتی خیانت زن می‌تواند باعث شود مهریه زائل گردد.

15. تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف زن چیست؟

نظر به اینکه حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد و قانون تعیین تکلیف شده است که بر طبق قانون حمایت خانواده فرزند پسر و دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن دختر از ۷ تا ۹ سالگی و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر میباشد فلذا درخواست طلاق از طرف زن تاثیری در حضانت فرزندان ندارد.
اما نکته مهم اینکه اگر قاضی مصلحت طفل را در این بداند که به طور کلی حضانت با مادر یا پدر باشد رعایت سن ملاک نخواهد بود و در شرایطی مثل ازدواج مادر یا اعتیاد پدر یا خشونت غیرمتعارف که مکرر باشد به طور کلی باعث سلب حضانت خواهد گردید.

16. تاثیرات طلاق بر روی زن

طلاق یکی از مسائل بحرانی جامعه است که برای هر دو نفر آثار مخرب و پیامدهای جبران ناپذیری دارد و پیامدهایی از جمله افسردگی، نگرانی راجع به حرف مردم و اطرافیان، بازگشت به منزل پدر از روی ناچاری، عدم حمایت مالی از جایی و بسیاری از مشکلات دیگر اما در بعضی موارد هم شرایط زندگی زوجین ممکن است آثار به تبع مثبتی هم برای طرفین داشته باشد چرا که اگر زندگی طرفین جهنمی پیش نباشد جدایی باعث زندگی دوباره افراد خواهد شد. زیرا زندگی ای که زوجین به هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی نتوانند با یکدیگر ادامه دهند و ادامه زندگی با عواقب جبران ناپذیری برایشان همراه باشد طلاق راهی است که خداوند طبق مصلحت‌ برای زوجین قرارداده است. پیامدهای مثبت طلاق بر روی زن عبارت است از رهایی از زندگی اجباری و خطرامیز، رهایی از افکار منفی، روحیه گرفتن به منظور شروع یک مسیر دوباره ولی روشن ترو… به طور کلی اگر برای انتخاب این تصمیم دچار تردید هستید قبل از هرگونه اقدامی از وکیل دادگستری مشاوره و سپس اقدام نمایید.

17. طلاق از طرف زن و دریافت یا عدم دریافت مهریه

زمانی که طلاق از طرف زن باشد در دو حالت مهریه به او تعلق خواهد گرفت. طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی اگر عقد باطل باشد و هیچ گونه رابطه جنسی میان زوجین انجام نگرفته باشد، همچنین اگر عقد فسخ شود و نزدیکی میان زوجین صورت نگرفته‌ باشد مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت. تنها در یک مورد آن هم زمانی است که مرد دچار بیماری‌ ای باشد که یک نوع ناتوانی در برقراری رابطه‌ جنسی از طرف مرد می باشد. در چنین مواردی نصف مهریه به زوجه تعلق خواهد گرفت.

زمانی که طلاق از جانب زن مطرح شود تا زمانی که زن در مدت عده است نفقه باید توسط مرد به او پرداخت شود. مگر اینکه بین آنها توافق دیگری در مدت عده حاصل شده باشد همچنین اگر دخول انجام نگرفته باشد نفقه بعد از طلاق به زوجه تعلق نمی گیرد. پرداخت اجرت المثل زمانی که طلاق از جانب زن مطرح می شود بر مبنای نظر کارشناسی رسمی دادگستری، ملائت و توان مالی مرد و مدت زمانی ازدواج و زندگی مشترک تعیین می شود. توجه کنید چنان چه توافقی از جانب زن و مرد در ادامه زندگی شان در رابطه با اجرت المثل صورت نگرفته باشد زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشویی از زوج داشته باشد. زیرا ممکن است در زمان آینده محاسبه آن غیر ممکن شود به دلیل اینکه امکان دارد مرد ازدواج دیگری کند.

18. آشتی یا پشیمانی در طلاق از طرف زن

به طور خلاصه یکی از مهمترین دلایل پشیمانی بعد از طلاق خصوصاً برای زن ها انتساب واژه مطلقه به آنها، نگاه بد اطرافیان و جامعه، فکر کردن به فرزند و آینده آن ها و مشکلاتی که ممکن است به واسطه جدایی والدین برای برایشان پیش بیاید، مشکلات روحی و حس بی پناهی و تنهایی خانم ها و تاثیرات گاها بدی که طلاق ممکن است بر روی وضعیت مالی و معشیتی خانم ها بگذارد زن ها را در ابتدا دچار ترس از فقر و پشیمانی می کند. پس عوامل مختلفی ممکن است در پشیمانی بعد از طلاق تاثیرگذار باشد و در هر شخص بسته به وضعیت و روحیه ای که دارد متفاوت است. بنابراین باید فکر های خود را کنید و مصمم در این مورد تصمیم بگیرید چرا که اقدام در این مسیر ممکن است زمان هزینه و دغدغه های بسیاری را برایتان داشته باشد.