امروزه وقتی کسی فوت می کند یکی از اصلی ترین موضوعاتی که بعد از آن بازماندگان را به خود مشغول می کند، موضوع انحصار وراثت است. انحصار وراثت یعنی اینکه طبق قانون افرادی که می توانند از اموال متوفی ارث ببرند مشخص شود که این کار بر عهده مراجع قضایی است. بعد از تعیین ورثه و یا همان انحصار وراثت مرجع قضایی گواهی تحت عنوان گواهی ” انحصار وراثت صادر می کند تا با استفاده از آن مراحل بعدی طی شود.

تقسیم ترکه متوفی، انحصار وراثت و تعیین سهم هر کدام از ورثه به دلیل اینکه پروسه اداری طولانی دارد و همین که موضوع خانوادگی محسوب می شود که رسیدگی به آن توسط اعضای خانواده ممکن است منجر به اختلافاتی در بین اعضای خانواده شود و دلایل بسیار دیگر از جمله اینکه این پروسه به خودی خود بسیار پر زحمت و هزینه بر است و هم اینکه وقت زیادی می طلبد و قوانین مختلفی هم بر آن حاکم است، به وکیل انحصار وراثت ارجاع داده می شود.

وکیل ارث

وکیل ارث به جای وراث تمام مراحل رسیدگی به ترکه را انجام می دهد البته ممکن است لازم باشد که وراث در این بین امضایی بدهند یا موضوعی را تایید کنند اما مراحل اداری و دادگاهی توسط وکیل ارث و میراث انجام می شود.

برای اینکه به یک وکیل ارث وکالت دهید اول از همه باید بدانید که درباره چه موضوعی و تا چه حدودی قصد اعطای اختیار به وکیل ارث را دارید آیا فقط می خواهید که وکیل به موضوع انحصار وراثت بپردازد؟ آیا می خواهید وکیل موضوع تقسیم ارث را هم بررسی کند؟ بعد از اینکه تکلیف حدود اعطای وکالت به وکیل ارث را مشخص کردید به یک وکیل متخصص در ارث مراجعه کنید و با در دست داشتن مدارک خود اقدام به اعطای وکالت در ارث نمایید. برای این کار یک نفر از ورثه می تواند به نمایندگی از همه وراث قرارداد وکالت را منعقد و امضا نماید.

مشاوره ارث و میراث

علاوه بر اینکه وراث می توانند به یک وکیل ارث مراجعه کنند می توانند برای مشاوره ارث و میراث هم به یک وکیل ارث یا مشاوره حقوقی ارثی مراجعه کنند. در مشاوره انحصار وراثت به شما راهنمایی های لازم داده خواهد شد اما اقدامی از طرف وکیل صورت نخواهد گرفت زیرا شما تنها قصد دانستن اطلاعات و مشورت کردن را داشته اید و نه اعطای وکالت در امور ارثی خود.

مشاوره ارث و میراث می تواند هم به صورت مشاوره تلفنی انحصار وراثت یا مشاوره آنلاین انحصار وراثت و ارث و .. باشد یا اینکه به صورت حضوری مشاوره خود را دریافت کنید.

هزینه وکیل ارث و میراث چه قدر است ؟

هزینه وکیل ارث یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر انتخاب کردن یا انتخاب نکردن وکیل ارث است. به طور کلی هزینه وکیل انحصار وراثت به عواملی مانند تعداد وراث پرونده و میزان پیچیدگی که پرونده دارد بستگی دارد. بعد از اینکه درباره هزنیه وکیل برای انحصار وراثت توافق شد می توانید ضمن عقد وکالت توافق کنید که بخشی از هزینه وکیل بعد از تعیین تکلیف نهایی و تقسیم شدن ارث تعیین شود.